Най-често задавани въпроси за кредити

Каква е целта на кредитните групи?
Целите на групите за кредитиране и инвестиционните групи могат да бъдат следните: Семейства, които нямат достатъчно деклариран или реален доход, или достатъчено спестявания за първоначала вноска, да могат да си закупят собствено жилище. Чрез груповото кредитиране могат да се спестят средства от лихви по кредитите и кредитите да се изплатят по-бързо. Семейства, които получават средни и високи доходи, но не достатъчно за да закупят качествено жилище самостоятелно, могат да направят това в група. Семейства, които искат да инвестират във второ жилище, офис, ваканционен или друг имот, но нямат необходимият доход да го направят самостоятелно, биха могли много лесно да го направят чрез групова инвестиция.
Как се сформира групата?

Групата се сформира по предложение на epochtimes-bg.com, при съгласие на всички членове от групата. Всеки член на групата трябва да бъде одобрен и приет от останалите членове в групата.

Почти навсякъде във Вашата страница говорите за кредитиране на семейства. Аз не съм женен. Имам постоянна работа от три години и заплата над средната. Мога ли да се включа в група за инвестиции? Можете да се включите, както в група за инвестиции, така и в група за закупуване на жилище за живеене.

Семейното положение, в повечето случай не е от особенно значение за участието в кредитна или инвестиционна група. Напротив, неженените (неомъжените) кандидати за група много често са от голяма полза при сформирането и. Например, ако вашият доказан чист доход е 400 лв. месечно, кредиторът ще ви признае 250 лв. свободен доход. Ако едно семейство с 2 деца има чист доход от 800 лв. ще им бъде признат 200 лв. свободен доход. Вашите 50 лв. свободен доход в повече, ще увеличат покупателната способност на групата с около 5000 лв.

За съжаление неженените мъже до 30 годишна възраст са на първо място по необслужените кредити (главно потребителски) и не са предпочитаните клиенти за кредиторите. Така, че всеки случай ще бъде разгледан индивидуално и в зависимост от критериите на epochtimes-bg.com и на кредиторите, ще бъде взето решение за участие или не участие в група. Същото, разбира се, важи и за кандидатстващите семейства.

Как се вземат решенията в групата?
Решенията в групата се вземат с обикновено мнозинство. Ако групата е от четен брой участници, epochtimes-bg.com има право на глас, за да не се блокира развитието на групата.
Какво жилище може да се закупи?
Покупката на жилището зависи от желанието и финансовите възможности на участниците в групата. Целта е всички членове на групата да имат еднопосочни интереси. Задължително е жилищата в групата да бъдат еднотипни, като големина и вид на строителството, в един район или в различни райони, ако цените в тези райони са много близки. Не може да се създаде група, в която двама от участниците искат двустайно жилище, а другите тристайно, или целта на един от участниците е жилище в центъра, а финансовите възможности на останалите стигат за жилище в комплексите.
Какъв доход трябва да имам?
Доходите трябва да са такива, че да могат да се покриват вноските по кредита, за типа жилище и района, който сте избрали. Ако epochtimes-bg.com прецени, че доходите, или професията, или каквото и да било друго обстоятелство на кандидат за включване в група, ще подложат на риск другите участници, няма да допусне включването на кандидата в тази група.
Осигурявам се върху минимална заплата, мога ли да се включа в група?
Да, можете. При условията в страната, единственият начин, по който хора с нисък обявен доход могат да си купят собствено жилище е включването им в група. Epochtimes-bg.com ще сформира групите си така, че във всяка група да има поне един или двама участници, осигуряващи се на минимална работна заплата. В групи от 3 и 4 участници – по един, в групите по 5 и 6 участници – по двама. Разбира се, задължително е, членовете в групата да имат приблизително еднакви реални доходи.
Работя на свободна практика и печеля добре, но нямам доказан доход, мога ли да се включа в група?
Не, трябва да имате обявен и доказан дори минимален доход.
Имам доход, но нямам спестявания. Мога ли да се включа в група?
Да, но периодът на закупуване на жилище ще е с около шест месеца по дълъг.
Току що започнах работа. Получавам добра заплата, но нямам доказан трудов стаж. Мога ли да се включа в група?
Да, но в група, която ще започне да функсионира след шест месеца, поради липса на спестяванния, на декларирани доходи, поради липса на трудов договор или липса на достатъчно дълъг стаж.
В приложените в страницата Ви схеми, е необходимо до две и половина години, понякога и по-дълго, за закупуването на жилище от всеки член на групата. Какво става ако жилищата поскъпнат?
Целта е всеки член в групата е да закупи равностойно по големина, тип строителство и район жилище. Всеки член в групата трябва да е наясно, че цените на жилищата ще са различни и реално групата ще плати за някои жилища повече, отколкото за други, поради поскъпването или поевтиняването им във времето. Важно е жилищата да бъдат равностойни като качества, така че никой да не се чувства ощетен, независимо на каква цена е придобито жилището.
Какво ще се получи ако цените на жилищата поскъпнат прекалено много?
В схемите за групово кредитиране на epochtimes-bg.com са заложени варианти за реакция при промяна на цените. Ако цените поскъпнат преклено много и доходите останат непроменени, би могло да се получи така, че общият доход в групата да не е достатъчен за покриване на месечните вноски по кредита. Тогава ще се наложи имотите да се продатат и печалбата от поскъпването им, която в този случай няма да е никак малка, ще се подели между членовете в групата.
Какво ще се получи при спадане на цените?
Целта на групата не е печалбата, а всеки член в групата да закупи собствено жилище. Ако цените на жилищата се понижат, всеки член на групата по-бързо ще се нанесе в собствено жилище, имотите ще се закупят на по-ниски цени и ще се платят по-малки суми като лихви.
Какви са лихвите по кредитите?
Договарянето на кредит, зависи от много фактори свързани с участниците в групата, като професии, възраст, трудов стаж, месторабота и пр. Epochtimes-bg.com работи със собствен програмен продукт, който сравнява всички кредити на пазара и договоря за своите клиенти най-изгодния кредит в момента.
Как се преценява кой член на групата пръв да се нанесе в жилище и кой последен?
Групата решава, но има няколко основни принципа, които след като се приемат от всички членове в групата и залегнат в договора между тях, трябва да се спазват.
Какви са месечните вноски?
Размерът на месечните вноски е в зависимост от цената на жилището, първоначалния капитал и лихвата по кредита. Има задължителни вноски, които са в размер на месечните вноски по кредита и допълнителни вноски, които се договарят в групата.
Какво ще се получи ако някой член на групата не е в състояние да си плаща вноските?
Групите се сформират така, че в случай на затруднения на някой от членовете, задължителните вноски да могат да се плащат от останалите членове, които след преминаване на затрудненията ще бъдат компенсирани. Допуска се затрудненията да продължат до договорен между членовете срок, обикновено 3-4 месеца, след което нередовния член на групата се изключва. Юристите на epochtimes-bg.com са предвидили прецизни и точни условия за приключване на членство в групата – доброволно или принудително, които да защитят интересите, както на оставащите, така и на напускащите членове на групата.
Какъв документ за собственост получава всеки член на групата?
Всеки член на групата получава нотариален акт за собственост във всеки имот закупен от групата. След реализиране целта на групата всеки участник получава нотариален акт за собственост върху имота който ползва.
Кога групата прекратява съществуването си?
  1. По решение на групата, тя може да прекрати съществуването, си преди да постиге целта си, като имотите закупени до момента се продават и получените суми се поделят между участниците в групата.
  2. Най-често, групата прекратява съществуването си, при закупуване на последния имот. В този случай всеки участниик получава собственост върху имота, който ползва и продължава да изплаща остатъка от кредита си самостоятелно.
  3. По решение на групата, кредитът може да продължи да се изплаща общо, за определен период, или до пълното изплащане на имотите, с цел да се изплати по-бързо и да се платят по-малко лихви.
Какви суми се депозират въвepochtimes-bg.com?

Epochtimes-bg.com не набира предварително никакви суми от желаещите за участие в група, като комисионни за уреждане на кредит, депозити за закупуване на жилища, или по каквито и да било други поводи.

Сделките по закупуване на имоти се извършват между участниците в групата и собственика на имота или неговите представители и разплащането се извършва директно между тях, без участието на epochtimes-bg.com, освен като консултант по сделката.

Ако групата реши, за удобство месечните вноски към банката могат да се събират по сметката на epochtimes-bg.com и да се прехвърлят по сметката на кредитора.

Ако групата реши, epochtimes-bg.com би могла поеме управлението на имотите за инвестиция.

Естествено, за набиране и сформиране на групи, за изготвяне на погасителни планове, за преговори с кредиторите за получаване на подходящ кредит, за изготвяне на документацията за кредитиране, за получаване на кредита, за управление по време на изплащането му, за изготвяне на договор за взаимоотношенията между членовете в групата, за подбор на подходящи имоти, за нотариалното прехвърляне на имотите, за учредяването и заличаването на ипотеки, epochtimes-bg.com ще получи възнаграждения съгласно тарифата на фирмата.

Как да изявя желание за включване в група?
Последвайте тази връзка и попълнете формата. Заявака за участие в Кредитна група.
Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Please share to your friends:
epochtimes-bg.com