Групови инвестиции

Груповото инвестиране има две основни предимства пред индивидуалното инвестиране:

  1. Семейства с недостатъчен първоначален капитал и ниски и средни доходи, които не могат да инвестират самостоятелно, могат да започнат първите си инвестиции чрез групово инвестиране.
  2. Инвеститори, които имат възможности да инвестират самостоятелно могат да повишат значително рентабилността на инвестицията си.

Инвестиционни групи с нисък първоначален капитал

На едно семейство с 1 дете и доход от 850 лв., е необходим начален капитал от 8 000 лева, за да инвестира в едностайно жилище с цена 22 000 евро – 4 400 лв. за първоначална вноска и 3 600 лв. като разходи по покупката на жилището и отпускане на кредит.

Група от 4 семейства със същия месечен доход и начален капитал от 1 000 лв., ако отделят по 200 лв. като месечни вноски, могат да имат четири инвестиционни имота за 61 месеца, след което по избор групата може да се раздели или да продължи да изплаща имотите си съвместно.

При месечни вноски от 250 лв. са необходими 50 месеца, при 300 лв. – 48 месеца и при 350 лв. – 32 месеца.

Капиталът в имотите на всяко семейство нараства по-бързо при груповите инвестиции, отколкото при индивидуалните. Имотите също могат за се изплатят по- бързо чрез групови инвестиции.

Повишаване на рентабилността от инвестицията

Да сравним една индивидуална инвестиция в двустайно панелно жилище от 65 кв.м. с цена 500 евро за кв.м. или цена от 32 500 евро и рента от 240 евро, с инвестиция от четирима инвеститори всеки участващ със същата сума в 135 кв.м. офис за 960 евро на кв.м. или цена 130 000 евро и рента 1 620 евро (12 евро на кв.м.).

При първата инвестиция месечните вноски при 8% лихва за 20 години ще са 272 евро или е необходимо добавяне от 32 евро към рентата. При втората, вноските са 1 090 евро или от рентата ще остават 530 евро, които могат да бъдат внасяни като допълнителна вноска по кредита.

Ако цените се покачват спрямо прогнозите с около 10% годишно за панелните жилища и с 14% за офисните площи в долната графика виждаме колко по-eфективна е груповата инвестиция.

Групово инвестиране е много сложен процес, за който се изисква детайлно познаване на пазара за недвижима собственост и неговите тенденции, познаване на кредитната система, качествени софтуерни продукти, ясен и точен регламент за взаимоотношенията между инвеститорите, гарантиращ вложенията на всеки участник в групата.

Неподходящият имот, неправилно сформираната инвеститорска група, без прецизно регламентиране на правата между участниците в групата, кредит не отговарящ на изискванията на груповото инвестиране, задължително ще доведат до катастрофални последствия.

След като epochtimes-bg.com внедри идеята за групово инвестиране на българския пазар се предполага, че ще има много последователи, които ще се опитват да сформират инвеститорски групи, без да имат необходимите познания, опит и техническо оборудване. Само идеята за групово инвестиране, не е достатъчна за да доведе до търсените резултати. Необходими са познаването на методологията и детайлно разработени инвестиционни схеми, адаптирани към българския пазар.

Epochtimes-bg.com предупреждава, че доверяването на фирми и индивидуални консултанти, без необходимите познания, опит и оборудване ще изложи на риск вложените средства. Бъдете внимателни на кого ще доверите вашите пари.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: