Капитал в Имота

Капиталът в имота е частта от имота в парично изражение, която принадлежи на кредитополучателя. Тя е равна на пазарната цена на имота минус остатъка по кредита.

Ако един имот е купен за 70 000 лв. с кредит от 63 000 лв. (10% първоначална вноска) с 8% лихва и 20 годишен срок на погасяване, в деня на получаването му, капиталът в имота ще е 7 000 лв., колкото е първоначалната вноска.

След три години по кредита ще се дължат 57 263 лв. и ако цената на имота се е повишавала с 10% годишно, пазарната му цена ще е около 93 170 лв. Капиталът на кредитополучателя ще е 93 170 лв. – 57 263 лв.= 35 934 лв.

Капиталът в имота обикновено служи за първоначална вноска при покупка на последващ имот.

Например, при покупка на втори имот за 60 000 лв. необходимия кредит ще е 117 263 лв: 57 263 лв. от задължението по предишния кредит плюс 60 000 лв., с които да се плати втория имот. Капиталът в двата имота ще е 31% (35 934 : 117 263)*100, достатъчно за да послужи като първоначална вноска за новия кредит.

На база на капиталът в имота някои кредитори отпускат и допълнителни суми за покриване на разходите по покупката на втория имот, в случая сума около 3 400 лв. защото е естествено след като се изплащат вноски по кредит, кредитополучателя да не е в състояние да спестява допълнително. Кредитът вместо 117 263 лв., ще е 120 663 лв.

Капиталът в имота може да послужи и за получаване на допълнителни кредити при лихвата на основния кредит.

При условията на горния пример, ако кредитополучателя иска да закупи нов автомобил за 20 000 лв., вместо да вземе нов пет годишен кредит при 10.5% и месечни вноски от 430 лв., би могъл да рефинансира ипотечния си кредит до 77 263 лв. (57 263 лв. + 20 000 лв.) при досегашната лихва от 8%.

До подобно рефинансиране трябва да се прибягва само когато доходите не са достатъчни за да покриват вноските по двата кредита – ипотечния с 527 лв. и автомобилния с 430, защото лихвите по двата отделни кредита ще са по-малко, отколкото при рефинансирания кредит.

В случая, до изплащането на ипотечния кредит ще се дължат лихви от 45 737 лв. и по автомобилния – 5 820 лв., или общо 51 557, докато лихвата по рефинансираният кредит ще е 64 267 лв. – с 12 710 лв. повече.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: