Особености при инвестициите в недвижима собственост

Инвестицията в недвижима собственост има свои особености, предимства и недостатъци, в сравнение с други инвестиции – в ценни книжа, валута, на стоковата борса, инвестиционни фондове или просто в банкови депозити.

Неудобства при инвестициите в недвижима собственост

Инвестицията в недвижим имот предполага инвестиция на крупна сума.

При повечето други инвестиции е възможно да се влагат малки суми, например с 50 – 100 долара можете да си купите 1, 10 или 100 акции от някоя компания, да ги задържите в определен вид валута или просто да ги оставите на срочен влог.

Инвестицията в недвижима собственост е еднократна инвестиция.

При всички други инвестиции можете да добавяте към основния си капитал неограничени суми, например ако този месец сте си купили 100 акции на една компания, няма пречка следващия да купите още 100 или ако сте открили срочен влог, да прибавите сумата към срочния си влог.

Инвестицията в недвижима собственост не позволява разпределяне на риска.

Целият инвестиционен капитал е концентриран на едно място. При другите инвестиции бихте могли да намалите риска като инвестирате, например една част в акции, друга във валута, трета на стоковия пазар и да се надявате да нямате лошия късмет всички да загубят от стойността си в един и същ момент.

Инвестицията в недвижим имот е бавно ликвидна инвестиция.

Необходимо е време докато продадете недвижимия имот, докато всички други инвестиции позволяват да превърнете инвестицията си в пари, в момента в който решите.

Инвестицията в недвижим имот не може да бъде продадена на части.

Ако притежавате пакет от акции можете да продадете каквато част от тях ви се налага.

Инвестицията в недвижим имот се амортизира и предполага бъдещи разходи.

Инвестицията в недвижим имот изисква постоянни доходи, с които да се покриват вноските по кредита.

Предимства на инвестицията в недвижима собственост.

Инвестицията в недвижима собственост е ниско-рискова инвестиция.

Всички други инвестиции предполагат голяма степен на риск.

Обекта на инвестицията в недвижим имот е реален.

Инвестирайки в акции или в инвестиционен фонд, нямате реална представа за обекта на инвестицията си.

При инвестицията в недвижим имот никога не можете да загубите целия инвестиран капитал.

Каквото и да се случи с пазара на недвижими имоти, може да се загуби само част от стойността на имота. Ако сте инвестирали в акции, компанията би могла да фалира и да загубите инвестираните средства.

Инвестицията в недвижим имот винаги повишава цената си във времето.

Цената на недвижимия имот в един бъдещ момент ще бъде по-висока от цената, на която сте придобили имота. Циклите в покачването и понижаването на цените на недвижимите имоти обикновено са 7 годишни и дори да сте купили на висока цена, до 7 години се очаква цената на имота да се повиши.

Обектът на инвестициата (недвижимият имот), служи за обезпечение на вложението.

Банката може да ви финансира дори и на 100% от цената на имота, ако имота и доходите ви отговарят на определени условия. При инвестиции в акции трудно можете да получите повече от 50% кредит, независимо от доходите ви.

Няма условия и срокове за погасяване на кредита при падане на цената на имота.

За кредитора ви е важно да внасяте определените месечни вноски и не се интересува от моментната цена на имота. Ако сте взели кредит за да си купите акции, кредитора ще ви продаде акциите, ако стойността им спадне до нивото на получения кредит.

Инвестицията в недвижим имот предполага почти незабавна възвращаемост.

Можете да отдадете имота под наем, почти едновременно с придобиването му, докато ако инвестирате в акции или инвестиционни фондове, не е сигурно кога и дали въобще ще получите дивидент.

Инвестицията в недвижим имот предполага определен доход.

Може да се прогнозира с голяма точност каква ще бъде рентата от един имот, докато при повечето други инвестиции доходността е хипотетична.

Инвестицията в недвижим имот не предполага нулева доходност. Инвестирайки в акции или в инвестиционен фонд, управителното тяло винаги може да реши да не изплаща дивидент за определен период от време.

При инвестицията в недвижим имот инвеститорът е собственик на целия имот.

Инвестирайки в акции или инвестиционен фонд притежавате една много малка част от обекта на инвестицията.

Цялата печалба от инвестицията в недвижим имот е в полза на собственика.

При други инвестиции се заделят суми за заплати, развитие на компанията и пр. и за собствениците остава много малка част.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: