Инвестиции в България – как беше?

Преди няколко години един Министър на финансите се появи в централните новини на водещите телевизии и заяви, че инвестициите и търговията в недвижимите имоти не са от приоритетно значение за държавата. Година по-късно строителния бранш изпадна в страхотна криза и повлече след себе си големи, малки и средни фирми. Спестяванията на много граждани се изпариха, които така и не разбраха защо. Повечето обвиняваха строителните фирми, като преки причинители, без да разбират, че вината е в недалновидността (ще се въздържим от употребата на по-силна и по-вярна дума) на Министъра (чиито лични инвестиции в недвижими имоти са значителни) и държавната политика към строителния бранш.

Инвестиции в България - как беше?

Новото строителство, респективно продажбата за лично ползване или инвестиция, не са водеща индустрия в никоя държава, но са от приоритетно значение за развитието и, и имат пряко и непряко влияние върху развитието на редица съпътстващи индустрии.

  • Подобрява се ползваемостта на земята и доходът от нея – на мястото на лозя по Черноморието, се появяват лъскави комплекси, на мястото на няколко схлупени къщурки се появява красива жилищна сграда, бизнес център или хипермаркет.
  • Увеличават се приходите в хазната на държавата и общините – пряко от такси по прехвърляне на собственост, разрешителни за стоеж и пр. и непряко от данъци върху печалбата и данъци върху доходите, пряко от работещите в строителството и непряко чрез свързаните индустрии.
  • Намалява безработицата – пряко, по време на строителния процес, и непряко при продажбата и ползването му.
  • Подобрява се инфраструктурата в населените места.
  • Ангажира местни производители и се стимулира местното производство – една сграда би могла да бъде построена изцяло с български материали.

Развива съпътстващи индустрии:

– производители на строителни материали
– банкова и кредитната система
– посредници на недвижими имоти
– внос на материали и аксесоари
– мебелна индустрия – родно производство и внос
– туризъм и всички съпътстващи браншове

  • Преки чужди инвестиции – финансиране на самия строителен процес.
  • Не преки чужди инвестиции – при ползване на обектите.

При толкова много ползи е естествено всяка държава да въвежда стимули, под формата на данъчни облекчения за строителство, чрез намаляване на корпоративния данък на строителните фирми и производителите на строителни материали за развитието на индустрията.

Инвестиции в България - как беше?

От особена важност е стимулирането на инвестициите в недвижима собственост с цел да се развива строителната индустрия. Особено ефективна и популярна е системата за данъците върху печалбата от инвестицията (Capital Gain Tax System, CGTS).

Capital Gain Tax System приема се, че всяко частно лице, което закупи имот с цел отдаване под наем е инвеститор. В това си качество инвеститорът има редица данъчни облекчения.

Например, признават се за разходи, разходите по ремонта и поддръжката на имота, комисионните на агенциите за недвижими имоти при покупка и управление на имота, и най-важното – лихвите по кредита. Ако рентата от един имот е 12 000 лв., а разходите за ремонт и поддръжка, комисионни и лихви по кредита са 15 000 лв. инвеститорът има 3 000 лв. отрицателна печалба от имота.. Ако годишните му доходи от заплати са 10 000 лв. , трите хиляди се приспадат от тях и той ще дължи данък общ доход само върху 7000 лв.

Capital Gain Tax System е изключително ефективен начин за стимулиране на строителната индустрия, развитие на кредитната система, намаляване на безработицата и най-важното – повишаване на благосъстоянието на средната класа. Да се надяваме , че някога някой ще прозре ползата от CGTS и тя ще бъде въведена и у нас.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: