Покупка на недвижим имот в ипотечен кредит

При покупка на недвижим имот може да се спести от цената на имота, от цената на кредита или от двете.

Ако сте решили да купите един имот обявен за 72 500 лв., при пазарна цена 70 000 лв., сигурно е че ще можете да го купите за 72 000 лв. Ако брокерът ви се постарае, ще свали цената до пазарната 70 000 лв. За да реализира сделката, много добрият брокер би отбил от цента още 1 000 лв. Помнете, че за да направи офертата продаваема, брокерът здраво се е пазарил със собственика, който вероятно е искал 75 000 лв.

Сумата, която брокерът на недвижими имоти може да ви спести е от порядъка на 3-7% от обявената цена, най-често около 5%, защото цената на имота е формирана на база на пазарната реалност в момента. При всички случай това спестяване ще е еднократно – при плащането на имота възможностите се изчерпват. Не така стоят нещата при избора на кредит.

От цената на кредита, можете да спестите значително, не само защото тя варира при различните кредитори, но и защото през годините в които ще се изплаща, пазарът на кредити ще се променя и при добро управление, при използване на възможностите за рефинансиране и преструктуриране, кредитът може да бъде адаптиран към новите пазарни реалности и да се спестят значителни суми.

Определете целта на вземане на кредит

Персонални

Недвижим Имот За лично ползване
Инвестиции в недвижим имот
За строителство
Специални кредити All-in-One
Смесени
Lo-Doc
Движимо имущество Автомобил
Обзавеждане
Лични нужди Обучение
Ремонт
Други

 

Бизнес
Инвестиционни Недвижим имот
Инвестиции в недвижим имот
Оборудване
Кредитна линия
Капиталови Инвестиционен капитал
Оборотен капитал
Търговски капитал
Кредитна линия

Използвайте нашия ипотечен калкулатор за изчисляване на надплащане на кредита.

Ако първоначалните разходи по отпускането на един кредит са 1% а на друг 3%, ще спестите само 1 400 лв., но ако успеете да намерите кредит на 8%, вместо на 9.5%, кредитът ще ви струва 141 131 лв. вместо 157 706 лв., което е 11% намаляване на цената на кредита. Ако кредитът ви позволява да внасяте допълнителни вноски, без да ви се начисляват глоби, например само 50 лв. месечно, ще спестите 10%-12%, в зависимост от лихвения процент.

При изборът на кредит трябва да се оценят възможностите не само за еднократно намаляване на цената му при сключване на договора, но и възможностите за намаляване на цената по време на изплащането на кредита. Най-добрият кредит е най-флексабилният кредит, който ви позволява да плащате допълнителни вноски, и който може да бъде преструктуриран или рефинансиран в подходящия момент.

Кредит за жилище

Подборът на кредит, особено за покупка на жилище, е едно от най-важните решения, които правите през своя живот. Неправилно подбрания кредитен продукт би могло да доведе до нежелани, а в не редки случай и до непоправими последици.

Обвързването с кредитна институция е обвързване за дълъг период, 10, 15, 20 и повече години, грешна преценка или прибързаност при подбора на кредитен продукт неизбежно ще доведе до финансови загуби. В най-добрия случай ще платите прекалено много такси и лихви докато връщате кредита, защото заема е прекалено скъп, когато на пазара би могло да се намери по-добър продукт. В най-лошият, но за жалост не най-редкия случай, може да загубите спестяванията си и имота, който сте закупили.

Обратно – с добре подбран кредитен продукт бихте могли да спестите 20-35% от дължимите лихви и такси, което например за 20 годишен заем от 60 000 лв. при 8% лихва е сума от 12 до 20 000 лв.

Подборът на добър кредитен продукт е комплексно решение, за което в необходимо познаване на кредитния пазар и на тенденциите на лихвените равнища, тенденциите в цените на недвижимите имоти, методите на работа на банките и още много други фактори.

Подборът на най-подходящия за вас кредитен продукт е всичко това плюс опит и професионализъм.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: