Избор на кредитен посредник

До момента на регламентиране на дейността на Кредитните посредници и въвеждането на правила се очаква стихийно развитие, както в миналото при посредниците на недвижими имоти и застрахователните посредници. На пазара ще се появят фирми с недостатъчни познания, подготовка, квалификация и материална база за качествено извършване на дейността, които могат да причинят трудно поправими и скъпоструващи щети на своите клиенти.

Максимален размер
ЛВ ЛВ
Период
дн. дн.

Сравнение
Безлихвен първи
кредит*
Сума ГПР(%)* Минимален размер Период Работно време
Да 1000 ЛВ
Заяви тук
49.24 % 50 ЛВ 5-45 дн.
00:00 - 00:00
00:00 - 00:00
Да 1300 ЛВ
Заяви тук
49.5 % 50 ЛВ 5-30 дн.
08:00 - 20:00
09:00 - 17:00
Credissimo
Да 3000 ЛВ
Заяви тук
49.61 % 100 ЛВ 15-744 дн.
08:00 - 20:00
10:00 - 17:00

 

Въпроси и правила:

  1. Критерий свързан с принадлежността към професионална асоциация, за момента неприложим за България, тъй като все още такава няма.
  2. Към кои кредитодатели е акредитиран Кредитния посредник? Някои посредници предлагат кредитни продукти на 15 и повече кредитодатели, докато други само на еди-два. Проверете дали Кредитния посредник си сътрудничи с различен вид кредитни организации ( банки, инвестиционни консултанти, лизингови компании и пр.) Колкото по-голям е броят на кредитодателите и разнообразието на кредитните продукти, толкова по-големи са вашите възможности за избор.
  3. От кого и какъв размер комисионни получава Кредитния посредник? Въпросът съвсем не е нетактичен, защото пряко ви касае. Убедете се, че размерът на комисионните няма да повлияе на коректното решение на Кредитния посредник. Възможно е да бъдете насочени към кредити на кредитни организации, от които Кредитния посредник получава по-високи комисионни, макар тези кредити да не са най-изгодните за вас.
  4. Колко ще ви струват услугите на Кредитния посредник? Поискайте от Кредитния посредник точно да ви обясни колко ще струват услугите му. Някой посредници предлагат услугите си без заплащане, защото получават комисионни от кредитодателите ( това е много опасно – виж т.3). Някой посредници вземат предварително еднократна сума ( за да бъдат сигурни, че няма да отидете при друг посредник или директно в банката). Изяснете точно, ще трябва ли да заплатите допълнителни суми, колко и при какви условия. Освен това изяснете, каква част от предварително платената сума ще ви бъде върната, ако Кредитния посредник не успее да ви осигури кредит.
  5. Разберете точно как Кредитния посредник сравнява кредитите и как взема решение кой кредит е най-подходящ за вас. Сравняването на кредити съвсем не е лесно. Убедете се, че Кредитния консултант може точно да ви обясни методологията и критериите, които използва.
  6. Разберете реалната лихва на предлагания ви кредит. При определяне на реалната лихва , освен обявената лихва, се отчитат и всички допълнителни такси и разходи за отпускане и управление на кредита. Така ще добиете по-добра представа точно колко ще ви струва кредита.
  7. Проверете дали Кредитния посредник не е също и кредитодател. Има опасност посредника горещо да ви препоръчва собствените си кредити. Ако това е така, поискайте от Кредитния посредник да ви обясни, защо счита че предлагания кредит е най-добрият за вас.
  8. Поискайте от Кредитния посредник да ви покаже доказателства за своята професионална квалификация и опит, или поне препоръки от предишни клиенти.
  9. Има ли Кредитния посредник застраховка, която да покрива щети на трети лица, причинени вследствие на професионална грешка. В случай на недобросъвестно или некомпетентно изпълнение на задълженията си към вас, в следствие на което са ви причинени щети, уверете се че Кредитния консултант има необходимата застраховка, която да компенсира тези щети. Financial Partners Bulgaria води разговори с няколко застрахователни дружества за разработване на такава застраховка.
  10. Убедете се, че личната информация, която давате на Кредитния посредник, няма да бъде използвана за друго освен за осигуряването на кредит.

Ето няколко съвета за критериите, по които трябва да подберете Кредитния посредник, взети от страницата на Асоциацията на кредитните посредници в България. (Mortgage Industry Association of Australia (MIAA)) Преводът не е дословен.

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Please share to your friends:
epochtimes-bg.com