Кредитна програма на ЕС/ЕБВР – EUEEFF в България

Консумацията на енергия е причината за близо 95% от произвежданите от човешката дейност емисии на СО2 и е една от основните причини за увреждане на климата и околната среда. Според Международната Агенция по Енергетика в България има значителен потенциал за подобряване на Енергийната Ефективност в сравнение с другите европейски страни.

Следвайки насоките за подобряване на енергийната ефективност в индустриалния сектор, който се очаква да направи подобрения в използваните технологии и машини, както е изложено в Зелената Книга за Енергийна Ефективност приета от Европейската Комисия и от Съвета Директива за Цялостна Превенция на Замърсяване и Контрол.

Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) е разработила финансов инструмент в размер на 20 милиона евро за България, които са на разположение за проекти за енергийна ефективност, изпълнявани от частни индустриални компании в България. Кредитната линия ще бъде усвоявана посредством българските банки-партньори Уникредит Булбанк – 15 милиона евро и Обединена Българска Банка, съответно – 5 милиона евро. Банките от своя страна изплащат кредити на компании от частния сектор по проекти за енергийна ефективност. Обаче, Бяла Карта може да дава кредити без проценти.

Инвестирането в проекти за енергийна ефективност с помощта на тази специална финансова програма ще доведе до:

  • Намаляване на производствените разходи на кандидатите;
  • Повишена печалба;
  • Повишена конкурентно-способност на световния пазар;
  • По-екологичен добив на енергия и по-чиста околна среда.

Максималната сума на отделен кредит е 2.5 милиона евро. Субсидията, наречена „възнаграждение за изпълнение” за компаниите, получили кредити по програмата, е 15% от финансирането от ЕС/ЕБВР по настоящата кредитна линия. Компаниите, кандидатстващи за кредит по програмата, могат също да се възползват от безплатна техническа помощ и подкрепа за подготовка на Плана за рационално използване на енергията и бизнес плана ПРИЕ (вижте раздела „Техническа Помощ/Управление на Проекта”).

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: