Професионални кредитни посредници

Дейността на кредитните посредници е да намери за своите клиенти най-добрия възможен кредит сред кредитните институции, към които е акредитиран, да подготви и придвижи необходимите документи.

Грешно е да се счита, че кредитния посредник е този, който има позиции в някои банки и може да ви уреди кредит, плащайки комисионно на някой банков служител, когато доходите ви не отговарят на изискванията на кредиторите. Не че такава практика няма, но е факт, че така уредените кредити са на първо място сред необслужваните кредити. Получавайки кредит по този начин вие си плащате прекалено скъпо на тези, които ви уреждат кредита , но само вие ще поемате всички рискове и негативни последствия.

Като професионални познания кредитните посредници трябва да имат подготовка в областта на кредитирането, да познават моментното състояние на кредитния пазар и детайлно да са запознати с изискванията на кредитодателите и процедурите за отпускане на кредит.

В повечето страни тази дейност подлежи на лицензиране. За подготовката на кредитните посредници се организират кратки, обикновено едноседмични курсове и се полага изпит. Освен това всеки кредитодател организира периодични сесии за акредитиране. На тези сесии, вече лицензираният кредитен посредник получава инструкции с условията за отпускане на кредити и документалната процедура на кредитната организация.

Различните кредитни институции имат свои условия за акредитация – изисквания за образование и квалификация, изисквания за професионална застраховка за причинени щети към трети страни, изисквания за местоживеене и месторабота и пр. Много рядко един кредитен посредник получава акредитации от всички кредитодатели на пазара.

Кредитните посредници се разделят на две групи

Първата група са Кредитни посредници, които работят самостоятелно. До колко резултатен е техният бизнес зависи главно от това към колко кредитни институции са акредитирани и съответно от разнообразието на кредитни продукти, които предлагат. Кредитен посредник, който работи с една – две банки ще нанесе повече вреда, отколкото полза – може да не ви уреди кредит или може да ви уреди кредит, но на пазара да има по-изгоден вариант.

Втората група са Кредитни посредници, които работят самостоятелно, но са асоциирани към Кредитни консултанти. По правило Кредитните консултанти имат акредитации с всички или почти всички кредитни институции, което дава възможност на асоциирания Кредитен посредник да предлага по-голям брой кредитни продукти на своите клиенти.

Полезна информация? Споделете с приятелите си!
epochtimes-bg.com
Вашият коментар

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: