Рефинансиране на кредит

Обикновено при рефинансирането новите кредитори са склонни да направят някои отстъпки, напр. да намалят процента на учредяване на кредита или да разрешат допълнителни или завишени вноски до определен размер без да плащате неустойки, с което може да спестите допълнително от размера на лихвата. Например, ако договорите да плащате същата сума (както в предишния кредит) от 559 лв. месечно, вместо 513 лв., ще можете да спестите още 8 606 лв. от лихви и ще приключите с кредита си с 32 месеца по-рано.

Учредяване на последващ кредит, на база на предишен кредит Ако сте закупили имот за 60 000 лв. с 10% предварителна вноска ( капитал в имота от 6 000 лв.) с кредит от 54 000 лв. при лихва 8% за срок от 20 години, с всяка месечна вноска капиталът в имота ви нараства.

Освен това и цената на имота се покачва, което също увеличава капиталът в имота.

Например, ако поскъпването на имота е 7% годишно, в края на втората година цената му ще е 68 700 лв. По кредита ще дължите 52 100 лв. или капиталът в имота вече ще е 16 600 лв.( 68 700 лв.- 52 100 лв.) Ако искате да закупите като инвестиция втори имот за 70 000 лв. капиталът в първия имот ще е достатъчен да замести необходимата първоначална вноска от 10%.

Рефинансирания кредит ще е 122 100 лв.(дължимата сума от 52 100 лв., плюс цената на новия имот 70 000 лв.) или капиталът ви в двата имота ще е 13.6%, достатъчен да удовлетвори кредиторите, ако доходите ви, плюс рентата от втория имот са достатъчни за покриване на месечните вноски.

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Please share to your friends:
epochtimes-bg.com