Специални кредити

Специалните кредити се появяват в резултат на конкуренцията между банките. Според клиентите, за които са предназначени, се разделят на три основни вида, всеки от които има своите разновидности, в зависимост от въображението на кредитните инженери на различните кредитори.

  • Безлихвен първи кредит: Да
  • Сума: 1300 ЛВ
  • ГПР: 49.5 %
  • Минимален размер: 50 ЛВ
  • Период: 5-30 дн.
  • Работно време:
    08:00 - 20:00
    09:00 - 17:00

Офсетови кредити

Познати също като All-in-one. Целта на тези кредити е 10% – 20% от кредита да се изплати максимално бързо, за да се увеличи капиталът в имота на кредитополучателя и да може той да инвестира в следващ имот.

Принципа на работа на тези кредити е да обединят всички сметки на кредитополучателя в една.

Семейните доходи влизат по сметката на кредита в деня на получаването им и при необходимост от същата сметка се покриват семейните разходи, до лимит в размер на остатъка от минималната месечна вноска. Когато се внасят суми, те директно намаляват задължението по ипотечния кредит, а когато се плащат сметките по разплащателния влог и кредитните карти, задължението по ипотечния кредит се увеличава. Лихва се начислява дневно, само върху баланса по ипотечния кредит в края на деня.

Кредит със занижени критерии при доказване на дохода (Lo-Doc, LowDoc).

Тези кредити са създадени за да привлекат кредитополучателите, които не могат да докажат доходите си. По правило тези кредити са по скъпи, защото рискът, който поема кредитодателя е по-голям. До тях би трябвало да се прибягва само в краен случай, след като всички други възможности са изчерпани.

Смесени кредити

Това е комбинация между кредити с фиксиран и плаващ лихвен процент. Например, 50% от кредита е при фиксирана лихва за целият период и 50% при плаваща лихва или 40% от кредита е при фиксирана лихва за 10 години и при плаваща за остатъка от срока.

Тези кредити служат за застраховка на кредитодателя срещу бъдещо намаляване на лихвените равнища и на кредитополучателите срещу евентуалното им повишаване. Когато започнат масово да се предлагат на пазара е един от първите сигнали, че скоро се очаква промяна в тренда (повишаване или понижаване) на лихвите.

Спорен е въпросът, дали и кога да се използват, тъй като при използването им има доста голяма степен на риск. Банките разполагат с обучен персонал от анализатори, които имат необходимите знания, информация и техника, и с доста голяма степен на точност могат да предвидят бъдещото движение на лихвените проценти.

Естествено е, последствията от поетия риск да тежат повече върху кредитополучателите, отколкото върху кредиторите. Но, тъй като разликите в лихвата при смесените кредити не са много големи, при добро планиране могат да донесат повече ползи, отколкото вреди.

Rating
( 1 , average 5 from 5 )
Please share to your friends:
epochtimes-bg.com